Udział społeczeństwa w kształtowaniu strategii marketingowych o charakterze politycznym:

W prowadzeniu działań marketingowych, firmy i instytucje powinny dążyć do równowagi między osiąganiem zysków a dbałością o dobrobyt społeczeństwa i środowiska naturalnego. Istnieje potrzeba uwzględnienia zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu i długofalowych korzyści społecznych.